علی مالکی

درباره من

دکتر علی مالکی
image

دانشیار گروه آموزشی بیوشیمی @ دانشکده بیوفناوری

دکترای مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)...

  • آدرس سمنان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331532684
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت http://maleki.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/9/13)

استنادات

213

h-index

8

i10-index

5

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1400/9/13)

استنادات

117

مقالات

46

h-index

6

مؤلفین همکار

51

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387

دکترای مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1381

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1377

کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک

تجارب

1394-1400

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران

تهران

تاکنون ادامه دارد.

1395-1398

معاون پردیس علوم و فناوری‌های نوین

دانشگاه سمنان

1390-1393

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی

کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی

سیستم‌های فازی

سیستم‌های دینامیک غیرخطی و آشوب

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

اولویت های پژوهشی

رابط مغز- رایانه (BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته حالت ماندگار (SSVEP)

مدلسازی شناختی (بازشناسی احساس، درک درد، کمی‌سازی استرس)

تحریک الکتریکی عملکردی (FES)

سینرژی حرکتی (سینرژی عصبی، سینرژی عضلانی و سینرژی کینماتیک)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Effects of Power and Ballistic Training on Table Tennis Players’ Electromyography Changes
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH(2021)
امیر حسین حقیقی, علی زعفرانیه, سید علیرضا حسینی کاخک, ^علی مالکی, Fabio Esposito, Emiliano Cè, Carlos Castellar, Víctor Toro-Román*, Francisco Pradas
Continuous mental stress level assessment using electrocardiogram and electromyogram signals
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2021)
9311924001, ^علی مالکی*
Automated estimation of clinical parameters by recurrence quantification analysis of surface EMG for agonist/antagonist muscles in amputees
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2021)
9511924002, ^علی مالکی*
Determining accurate hand positions in three-dimensional space using twin-axis electrogoniometer sensors
MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY(2021)
الهام زرگری پور, علی فلاح*, ^علی مالکی, سیده سمیه نقیبی
Effect of ballistic and power training on performance adaptations of élite table tennis players
Sport Sciences for Health(2021)
علی زعفرانیه, امیرحسین حقیقی*, سید علیرضا حسینی کاخک, ^علی مالکی, Emiliano Cè, Fabio Esposito
The compensation of biomechanical errors in electrogoniometric measurements of the upper extremity kinematics
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL(2020)
مهدیه خلیق فرد, علی فلاح*, ^علی مالکی
Stress detection using ECG and EMG signals: A comprehensive study
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2020)
9311924001, ^علی مالکی*
TTA, a new approach to estimate Hurst exponent with less estimation error and computational time
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2020)
9411928007*, ^علی مالکی
The Effects of Upper Limb Motor Recovery on Submovement Characteristics among the Patients with Stroke: A Meta‐Analysis
PM&R(2020)
سیده سمیه نقیبی, فرناز قاسمی*, ^علی مالکی, علی فلاح
Elbow angle generation during activities of daily living using a submovement prediction model
BIOLOGICAL CYBERNETICS(2020)
سیده سمیه نقیبی, علی فلاح*, ^علی مالکی, فرناز قاسمی
Fuzzy ensemble system for SSVEP stimulation frequency detection using the MLR and MsetCCA
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS(2020)
9621924001, ^علی مالکی*
Character encoding based on occurrence probability enhances the performance of SSVEP-based BCI spellers
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2020)
9221924002, ^علی مالکی*
Muscle coordination analysis by time-varying muscle synergy extraction during cycling across various mechanical conditions
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2020)
9111107001, ^علی مالکی*
تشکیل حرکت دست رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش بینی زیرحرکت
مهندسی پزشکی زیستی(2019)
سمیه نقیبی, علی فلاح*, ^علی مالکی, فرناز قاسمی
Application of multiscale fuzzy entropy features for multilevel subject-dependent emotion recognition
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2019)
9411928007, ^علی مالکی*
Comparison of muscle synergies extracted from both legs during cycling at different mechanical conditions
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE(2019)
9111107001, ^علی مالکی*
Accurate estimation of information transfer rate based on symbol occurrence probability in brain-computer interfaces
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
Adaptive canonical correlation analysis for harmonic stimulation frequencies recognition in SSVEP-based BCIs
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9228441002, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی مالکی, ^اسحق رحیمیان بوگر
روش بهبود یافته تحلیل همبستگی متعارف برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار
مدل سازي در مهندسي(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
The Empirical Mode Decomposition‑Decision Tree Method to Recognize the Steady‑State Visual Evoked Potentials with Wide Frequency Range
journal of medical signals and sensors(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی
مهندسی پزشکی زیستی(2018)
9412928001, ^علی مالکی*
Recent Advances in Hybrid Brain-Computer Interface Systems: A Technological and Quantitative Review
Basic and Clinical Neuroscience(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
معرفی تجهیزی جدید جهت اعمال مؤثر تحریک لرزشی برای ثبت پتانسیل برانگیخته حس‌ تنی حالت ماندگار (SSSEP)
مجله صوت و ارتعاش(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
تشخیص استرس از سیگنال الکترومایوگرام عضلات صاف کننده ستون مهره ها
مجله دانشکده پزشکی اصفهان(2018)
9311924001, ^علی مالکی*
نامتقارنی در زمان تکیه‌ کردن حین استفاده از پروتز اندام تحتانی: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
مجله پژوهش در علوم توانبخشی(2018)
9511924002, ^علی مالکی*
روشی خودکار برای کمی‌سازی شرایط احساسی فرد به کمک سیگنال الکتروانسفالوگرام
مجله دانشکده پزشکی اصفهان(2018)
9411528002, ^علی مالکی*, محمد رضا دلیری
Graph-based visual saliency model using background color
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2018)
9111921010, ^علی مالکی*
تشخیص پیوسته میزان استرس در طول رانندگی با استفاده از روش خوشه‌بندی Fuzzy c-means
پردازش علائم و داده ها(2018)
9311924001, ^علی مالکی*
روش تجزیه حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار
مهندسی پزشکی زیستی(2017)
9221924002, ^علی مالکی*
روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP
مهندسی پزشکی زیستی(2016)
9311928005, ^علی مالکی*
شاخص هورست جندگانه‌ی اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌‌های قلبی
مهندسی پزشکی زیستی(2015)
9111904007, ^علی مالکی*
ارزیابی طبقه بندی کننده های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست به منظور کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعالیت الکتریکی عضلات
(2014)
^علی مالکی
طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب سنج
(2014)
سحر بابایی, ^علی مالکی
بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکابزنی برای کاربردهای توانبخشی FES
(2014)
سهراب بریمانی, ^علی مالکی, علی فلاح
Quantitative Assessment of Muscle Fatigue for FES Research Studies
(2012)
ساناز خسروانی, ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic Feedforward-Feedback Controller for Functional Electrical Stimulation Control of Elbow Joint Angle
(2012)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
Online Estimation of Elbow Joint Angle Using Upper Arm Acceleration: A Movement Partitioning Approach
Journal of Biomedical Physics and Engineering(0)
مونا فرخ زادی*, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
پیش بینی افتادن با استفاده از کینکت مبتنی بر شبکه LSTM
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری (KBEI-2019)(2019-02-28)
9611924001*, ^علی مالکی
provide a model base on chaos for essential tremor of hand using the chaotic time series of logistics map
ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2017-12-20)
9511928003*, ^علی مالکی
BCIExplorer: A User-Friendly Graphical User Interface for BCI Assessments
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9221924002*, ^علی مالکی
Fuzzy ensemble decision making for SSVEP-based BCI systems
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928002*, ^علی مالکی
تصویربرداری پزشکی تراهرتز و کاربردهای آن در تشخیص سرطان
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928004*, ^علی مالکی
روش تجزیه‌حالت‌تجربی- تحلیل همبستگی‌متقابل برای بازشناسی فرکانس‌های SSVEP
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928005*, ^علی مالکی
A Remote Exercise Training, Monitoring and Assessment based on Virtual Reality Environment and Depth Sensor
کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری(2016-07-20)
9211904004*, ^علی مالکی
A comparative study of dielectric double-Debye and mixture Fitzgerald models in terahertz regiem for breast cancer detection
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928004*, ^علی مالکی
A EEG signal encryption technique based on nested logistic map
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9411928008*, ^علی مالکی
The Effect of the number of EMG signals on the efficiency of muscle synergy extraction
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9111107001*, ^علی مالکی
Recognition of Motor Imagery Using Spatial filters and Adaptive Neural-Fuzzy Classifier
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9221924002*, ^علی مالکی
A comparative study of different feature extraction methods in SSVEP-based BCI systems
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928002*, ^علی مالکی
A comparative evaluation of dielectric double-Debye and Cole-Cole in terahertz imaging skin
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928004*, ^علی مالکی
Chaotic oscillator as EEG simulator
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9411928007*, ^علی مالکی
Salient regions detection using background superpixels
24th Iranian Conference on Electrical Engineering(2016-05-10)
9111921010*, ^علی مالکی
یک روش برجستگی دیداری بالا به پایین با استفاده از ویژگی‌های سوپرپیکسل‌ها
بیست و یکمین کنفـرانس ملی کامپیوتر ایران(2016-03-08)
9111921010*, ^علی مالکی
کنترل مسیر مستقیم مفصل آرنج در مدل چهار درجه آزادی دست جهت بازتوانی حرکت دسترسانی در فضای سه بعدی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
الهه نوروزی قهی*, علی فلاح, ^علی مالکی
Implementation of neurobiological model in MATLAB/Simulink in order to study the neural structure of the cerebellum
چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2015-12-23)
^علی مالکی
تاثیر وزن دهی فازی در بررسی استرس رانندگی و بازنمایی تفاوت های فردی
نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم(2015-11-18)
^علی مالکی
شبیه سازی مدل نورون بیولوژیکی در محیط متلب/سیمولینک جهت بررسی ساختار عصبی مخچه
نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم(2015-11-18)
^علی مالکی
Virtual arm in Simulink environment for reaching movement simulation in the transverse plane
3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics - ICRoM 2015(2015-10-07)
^علی مالکی
استخراج زمان واقعی فرمان‌های حرکتی مورد نیاز برای کنترل پروتز مایوالکتریک دست با استفاده از شبکه‌ی عصبی
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
تاثیر نرخ ضربان قلب بر مناسب‌سازی ویژگی بعد فرکتال به روش نمای هورست برای کاربردهای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
دست مجازی در محیط متلب جهت شبیه‌ساز‌ی‌های حرکت دست‌رسانی در صفحه افق
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
The extraction of time-varying muscle synergies during hand-reaching movement with a k-means assisted approach
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
پیمان آذری پسند, ^علی مالکی, علی فلاح
ارزیابی کارآیی نمودار بازگشتی سیگنال الکترومایوگرام برای سنجش خستگی عضلانی تحت بار ایزومتریک
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
پیاده‌سازی مدل دینامیکی EEG با استفاده از سیمولینک نرم‌افزار متلب و بررسی ویژگی‌های آشوبناک در مخچه
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
روش مدل سازی هارمونیک غیرایستان آرتیفکت قلبی جهت پالایش سیگنال الکترومایوگرام عضلات فوقانی تنه از آلودگی سیگنال الکتروکار دیوگرام...
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
تشخیص سطح استرس در طول رانندگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
تشخیص برجستگی عمومی تصویر با استفاده همزمان از ویژگی‌های سطح پایین و سطح بالا
اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی(2015-02-18)
^علی مالکی
Detection of Salient Regions Based on Multi-Scale Superpixels with Color and Frequency priors
سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2014-10-29)
^علی مالکی
Artificial Neural Network Classifier in Comparison with LDA and LS-SVM Classifiers to Recognize 52 Hand Postures and Movements
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش(2014-10-29)
^علی مالکی
A Bottom-Up Visual Attention Model Based on Background Color Feature
سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2014-10-29)
^علی مالکی
بازشناسی حرکت‌های دست‌رسانی در زیرفضایی کروی از فضای سه‌بعدی عملکردی دست بر مبنای اطلاعات کینماتیکی بازو و آرنج
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
طراحی و ساخت حسگر زاویه¬ی مفصل با استفاده از ارتباط بی¬سیم بلوتوث مبتنی¬بر شتاب-سنج
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
سحر بابایی, ^علی مالکی
تخمین برخط زاویه آرنج با استفاده از شتاب بازو با رویکرد افراز ADLها به اجزای حرکتی
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
تنظیم فیلترهای فضایی به منظور بهبود سیستم‌های BCI: تحلیل الکتروانسفالوگرام 4 کلاسه
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
^علی مالکی
طراحی و ساخت دستگاه جلوگیری از بی‌تحرکی طولانی مدت پا به منظور پیشگیری از بروز بیماری ترومبوز وریدهای عمقی و واریس
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
پروانه جانبخشی, ^علی مالکی
کمّی‌سازی مفهوم سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی FES برای کاربردهای توانبخشی
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
سهراب بریمانی, ^علی مالکی, علی فلاح
انتخاب ویژگی‌ها¬¬ی مناسب برای طبقه‌بندی کننده‌ی LS-SVM جهت بازشناسی 52 وضعیت و حرکت پنجه در پروتز مایوالکتریک دست
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
^علی مالکی
Designing fuzzy controller for traffic lights to reduce the length of queues in according to minimize extension of green light time and reduce waiting
سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2013-08-27)
محمد باقر منهاج, محمد حواد مطهری شریف, ^علی مالکی
زمان بندی وظایف بلادرنگ در سیستمهای چند پردازنده ای بر مبنای منطق فازی و الگوریتم زنتیک
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^علی مالکی
Hybrid PID-Like Fuzzy Logic Speed Drive of Switched Reluctance Motor
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^علی مالکی, مجید ولیان پور, اشکان محمدی
A Comparison of Adaptive Filter and Artificial Neural Network Results in Removing Electrocardiogram Contamination from Surface EMGs
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
سارا عباس پور, علی فلاح, ^علی مالکی
بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه ای با بهره گیری از کنترل کننده فازی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^علی مالکی, ^مصطفی جزایری
A Comparison of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Real-time Filtering in Cancellation ECG Artifact From Surface EMGs
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
سارا عباس پور, علی فلاح, ^علی مالکی
Estimation and Anticipation of Elbow Joint Angle from Shoulder Data during Planar Movements
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
مهناز عاشق طوسی , ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic-PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation:A Simulation Study
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
Continuous Control of Blood Glucose in TIDM Using Fuzzy Logic Controller in Insulin Pump: A Simulation Study
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^علی مالکی, آرزو گرامی پور
Developing a Stimulator and an Interface for FES-Cycling Rehabilitation System
هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2011-12-14)
ساناز خسروانی, نسیم لحیم گر زاده, ^علی مالکی
Partitioning the Reaching Movements During Activities of Daily Living and Clustering the Components Using Accelerometer Data
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح
Feedforward-Feedback PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical stimulation : A Simulation Study
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
Calibration of Accelerometer Sensor Based on Estimating Offset and Sensitivity of Triaxial and Also Compensating Misalignment
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
^علی مالکی, مونا فرخ زادی
Extraction of Tremor and Voluntary Movement From Accelerometer Data
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
احسان نامی, ^علی مالکی, علی فلاح
Adaptive Band-pass Filter for Frequency Estimation of Tremor
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
احسان نامی, علی فلاح, ^علی مالکی
Evaluation and Comparison of a Number of Time-Based and Frequency-Based Methods Used for Assessment of Muscle Fatigue in Isometric and Dynamic Muscle
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
ساناز خسروانی, ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic-PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation: A Simulation Study
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
کنترل خودکار تولید با استفاده از کنترل کننده فازی PID با در نظر گرفتن واحد SMES
یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2011-07-05)
^علی مالکی, ^یوسف علی نژادبرمی
حذف آلودگی الکتروکاردیوگرام از سیگنال الکترومایوگرام سطحی به روش تحلیل مولفه های مستقل
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
سارا عباس پور, ^علی مالکی, علی فلاح
تجهیز و راه اندازی دوچرخه کارسنج با هدف رکاب زنی FES
دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران پیشگیری , درمان , توانبخشی(2010-11-10)
نسیم لحیم گر زاده, ساناز خسروانی, ^علی مالکی
طراحی و ساخت دستگاه تحریک کننده الکتریکی برای سامانه رکاب زنی FES
دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران پیشگیری , درمان , توانبخشی(2010-11-10)
ساناز خسروانی, نسیم لحیم گر زاده, ^علی مالکی
حذف آلودگی الکتروکاردیوگرام از سیگنال الکترومایوگرام سطحی به روش فازی عصبی- تطبیقی
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
سارا عباس پور, ^علی مالکی, علی فلاح
تعیین مجموعه دادگان مناسب جهت تخمین وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل پروکسیمال
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
مهناز عاشق طوسی , ^علی مالکی, علی فلاح
سیستم بی مزاحمت ثبت اطلاعات کینماتیک حرکت اندام با حسگرهای بی سیم مبتنی بر شتاب سنج
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, مونا فرخ زادی
ساخت و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی چند منظوره برای کاربردهای پژوهشی بازتوانی دست فلج به کمک FES
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, راحله شفایی
FES - LAB جعبه ابزاری برای شبیه سازی راحت سریع و دقیق سیستم های عصبی عضلانی اسکلتی در محیط نرم افزار MATLAB
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, نگین حسام شریعتی
پیش بینی وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل پروکسیمال برای حرکت در صفحه ی افق
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
مهناز عاشق طوسی , علی فلاح, ^علی مالکی
تحلیل هوشمند گیت با استفاده از دستگاه بی مزاحمت سبک و ارزان مبتنی بر شتاب سنج
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^علی مالکی, یگانه محمد علی مرغی, مریم سعیدی
ارائه روش جدید به منظور بهبود الگوی تحریک عضلات برای رکاب زنی به کمک تحریک الکتریکی عملکردی
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
مجتبی رنجبر, ^علی مالکی, علی فلاح
طراحی و ساخت دستگاه پرتابل اندازه گیری اطلاعات حرکتی راه رفتن با استفاده از شتاب سنج مبتنی بر تکنولوژی
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
^علی مالکی, یگانه محمد علی مرغی
کنترل پیش بینی سطح بیهوشی بر مبنای تکنیک انشعاب و محدودیت
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
^علی مالکی
ارزیابی اثر بخش کمربند ایمنی ترکیبی 2+3 نقطه در مقایسه با کمربند ایمنی 3 نقطه در کاهش صدمات وارده به سر سرنشین با استفاده از شبیه سازی تست تصادف از جل
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
حسن مالکی, علیرضا ارغوان, ^علی مالکی
پايان نامه
غلامي فرزانه(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عباسي زاده اوماسلان كبري(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ناظمي آفرين(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خيرانديش نگار(تاریخ دفاع: 1392/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كاوسي مينا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پالايش سيگنال الكترومايوگرام عضلات فوقاني تنه از آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام
حاجيان صفورا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي تلفيقي پايين به بالا و بالا بهپايين براي توجه بصري
فولاد صنوبري شيما(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي آريتمي هاي قلبي با استفاده از ويژگي هاي آشوبي
همتيان مينا(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سيگنال الكترومايوگرام وكاربردآن درارزيابي خستگي عضلاني با رويكرد آشوبي
گودرزي ساغر(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه يك واسط مغز ـ كامپيوتر براي تايپ كردن متون فارسي بر اساس حالت پايدار پتانسيل برانگيخته بينايي
آهنين جان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج زمان واقعي فرمان‌هاي حركتي موردنياز براي كنترل پروتز مايوالكتريك دست با نگرش سينرژي
زاهدي خسرقي پروين(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بسته‌هاي تدريجي در قياس با بسته‌ي يكباره هديه خريد در شكل‌گيري رفتار عادتي مصرف كاربران تلفن همراه و ارائه مدلي رفتاري
عبدوس بهزاد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بسته‌هاي تدريجي در قياس با بسته‌ي يكباره هديه خريد در شكل‌گيري رفتار عادتي مصرف كاربران تلفن همراه و ارائه مدلي رفتاري
عبدوس بهزاد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيه‌سازي مدل يادگيري و كنترل مخچه در حركت‌هاي دست‌رساني بازوي لينك
شايان راد عادله(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج اطلاعات حركتي طي حركت‌هايي نظير راه‌رفتن و دست‌رساني با ساخت حسگر مبتني بر شتاب‌سنج و پردازش دادگان
عقيلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص سطح بيماري پاركينسون با آزمون نواخت انگشت اشاره مبتني بر شتاب‌سنج
محمدرضاخاني سارا(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده‌سازي سيگنال‌هاي الكترومايوگرام سطحي به روش تبديل موجك
واعظي نفيسه(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده‌سازي سيگنال الكتروانسفالوگرام با روش تلفيقي مدلسازي سيگنال و كدگذاري مانده (خطا)
مصدري مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي محيط مبتني بر واقعيت مجازي جهت درمان علايم اوتيسم
كاظمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از سينرژي متغير بازمان جهت بررسي تاثير عوامل سرعت ، گشتاور و خستگي در طي ركاب زني
اسمعيلي جواد(تاریخ دفاع: 1398/12/03) ، مقطع : دكتري
تشخيص خودكار بيماري سوراخ ماكولاي چشم توسط پردازش تصاوير OCT
حمزوي هاجر(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارآيي سيگنال‌هاي كنترليمختلف واسط مغز ـ رايانه (BCI)
سلماني بفروئي نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدل‌هاي مختلف تراهرتز براي تشخيص سرطان
عسكري اسماء(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خودكار علت گريه نوزاد با پردازش صدا
اسدي ورنوسفادراني مهتاب(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي لايه اي پوست درتصاوير OCT
تقوي خليل آباد عادله(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
كاربرد طبقه‌بندEnsemble در سيستم واسط مغز ـ كامپيوتر مبتني بر SSVEP با هدف بهبود نرخ تبادل اطلاعات ـ صحت عملكرد
عليرضائي علويجه مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي واسط مغز كامپوتر مبتني بر SSSEP
خنيوه سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي حركت ركاب‌زني تحريك الكتريكي عملكردي مبتني بر سينرژي
ميرعبدالعظيم زاده ميرمب سيدسروش ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد سينرژي متغير با زمان براي تامين فرامين كنترلي سه درجه آزادي مفصل مچ در پروتز دست
جعفري علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تامين فرامين حركتي براي پروتز اندام فوقاني به كمك واسط مغز ـ كامپوتر مبتني بر تصور حركت
مطلبي مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ويژگي‌هاي آشوبناك در تشخيص احساسات از سيگنال الكتروانسفالوگرام
لطفعلي نژاد حمزه(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردي پيوسته براي بازشناسي احساس مبتني بر خوشه‌بندي فازي سي ميانگين
پارسائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خودكار افتادن فرد سالمند با استفاده از دوربين كينكت
صادقي پري محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واسط مغز-كامپيوتر تركيبي براي دستيابي به سيستم هجي كننده
صادقي ساروكلائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت سيستم اصلاح افتادگي پا مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي
اسعدي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم اصلاح افتادگي پا مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي
اسعدي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي مهار لرزش دست مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي با استفاده از مدل دست، حسگر شتاب‌سنج و كنترل‌گر فازي
حسيني مرعشي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي مهار لرزش دست مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي با استفاده از مدل دست، حسگر شتاب‌سنج و كنترل‌گر فازي
حسيني مرعشي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تشخيص استرس مبتني بر پاسخ‌هاي رفتاري با استفاده از حسگر كينكت
عامريون مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تشخيص استرس مبتني بر پاسخ‌هاي رفتاري با استفاده از حسگر كينكت
عامريون مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي‌هاي مشترك و اختصاصي در زير حركت‌هاي مربوط به دست‌رساني افراد گوناگون
كشتكار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي‌هاي مشترك و اختصاصي در زير حركت‌هاي مربوط به دست‌رساني افراد گوناگون
كشتكار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحريك الكتريكي فراجمجمه‌اي ناحيه پيش‌پيشاني قشر مغز بر توجه و حافظه كاري
موحدي مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ارزيابي محيط مواجهه درماني مبتني بر واقعيت مجازي و اثربخشي آن بر علايم فيزيولوژيك، شناختي – رفتاري افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ناظمي هدي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
كنترل عميق بيهوشي با استفاده از كنترل‌كننده فازي نوع دوم با كم كننده نوع ساده سازي شده
رزمجوئي سجاد(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد سيگنال هاي ساختگي الكتروانسفالوگرام (EEG) مبتني بر مدلهاي آشوبي براي شرايط احساسي مختلف
رضائيان رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد سيگنال هاي ساختگي الكتروانسفالوگرام (EEG) مبتني بر مدلهاي آشوبي براي شرايط احساسي مختلف
رضائيان رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مقايسه‌اي كارايي سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام و الكترومايوگرام در تشخيص استرس
منصوريان پيمان(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي معياري پيوسته براي سنجش ميزان استرس با استفاده از سيگنال‌هاي بيولوژيكي
پورمحمدي سارا(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
طراحي معياري پيوسته براي سنجش ميزان استرس با استفاده از سيگنال‌هاي بيولوژيكي
پورمحمدي سارا(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
رويكرد شبكه عصبي مغز براي بازشناسي احساس در مدل دو بعدي انگيختگي ـ خوشايندي
مروي مقدم شهري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين سن بيولوژيك با استفاده از دادگان حسگر كينكت حين راه رفتن به روش خوشه بندي فازي
حميدي برم سبز آرزو(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مقايسه‌اي روش‌هاي حذف آرتيفكت پلك زدن از سيگنال الكتروانسفالوگرام براي كاربرد واسط مغز ـ رايانه
دشتي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمي سازي استرس با بهره‌گيري از ويژگي‌هاي ارتباطات سيگنال‌هاي حجم خون مويرگي و ميزان تعريق
عزيزي لاري عبدالعزيز(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت تحريك الكتريكي عضله با قابليت ثبت همزمان سيگنال الكترمايوگرام
فروزانفر فرهاد(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تومور مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از روش يادگيري عميق و مدل شبكه عصبي
هادي جعفري ژنوس(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش همدلي شناختي و عاطفي در قضاوت‌هاي اخلاقي مبتني بر مجموعه معماهاي 4CONFiDe
جعفرپور لواساني محمد(تاریخ دفاع: 1400/01/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري‌هاي قفسه سينه از تصاوير راديوگرافي به كمك شبكه‌هاي عصبي عميق با در نظر گرفتن برچسب‌هاي نامطمئن
هاشمي سيده بهار(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج فرامين كنترلي از رابط مغز ـ رايانه‌ي مبتني بر SSVEP براي شبيه‌سازي كنترل يك درجه آزادي مفصل آرنج
دنكوب ياسمن(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي سطح بيماري پاركينسون بر پايه معيار MDS-UPDRS با پردازش سيگنال آزمون نواخت انگشت به روش ديناميك غير خطي (آشوب)
حسني الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرام به عنوان بايوماركر جهت سنجش درد
حدادي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين تراژكتوري زاويه آرنج و بازشناسي هدف حركتي دست رساني براي يك رابط انسان ـ ماشين تركيبيEMG و EEG
داوري نيا فاطمه ، مقطع : دكتري
حذف نويز برق شهر از سيگنال الكترومايوگرام (EMG) به روش CCA
معنوي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر بيوفيديك تغييرپذيري نرخ قلب بر سطح اضطراب، افسردگي، استرس و عملكرد استروپ در دانشجويان
فتحي نسترن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازشناسي اضطراب از دادگان راه رفتن ثبت شده توسط حسگر كينكت
شوريابي ميلاد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي كنترل تركيبي پنجه مصنوعي با دو درجه آزادي بر اساس فرمان سيگنال
كريم زاده فرشته ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پاداش بر عملكرد افراد افسرده در تغيير تكليف
سليماني تپه سري پدرام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه دو پروتكل تحريك الكتريكي با جريان مستقيم در علائم افسردگي پس از سكته مغزي
رضايي مونس(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر يادگيري بر سينرژي‌هاي عضلاني طي حركت ركاب‌زني با استفاده از سينرژي همزمان
صفائي فاضله(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيش‌فعالي در كودكان پيش‌دبستاني حين فعاليت خودبخودي كودك در اتاق بازي به صورات بي‌مزاحمت
رمضاني معصومه ، مقطع : دكتري
تشخيص اوتيسم در كودكان بر اساس الگوي راه رفتن آن‌ها با استفاده از حسگر كينكت
اخوندي يزدي شبنم ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اوتيسم در كودكان بر اساس الگوي راه رفتن آن‌ها با استفاده از حسگر كينكت
اخوندي يزدي شبنم ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص استرس با استفاده از ويژگي‌هاي ديناميك غيرخطي و آشوبي سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام و الكترومايوگرام
كاظمي راد عاطفه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توجه بر ادراك درد القا شده با استفاده از تحريك الكتريكي
صادقي پور فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي جهت توليد سيگنال مرجع براي روش CCA به منظور بازشناسي فركانس تحريك SSVEP
ضيافتي باقرزاده سيدامير ، مقطع : دكتري
رهیافتی بر سیگنال ها و سیستم ها
رهیافتی بر سیگنال ها و سیستم ها
مفاهیم و مبانی FPGA
مفاهیم و مبانی FPGA
سیستم تایپ دوزبانه مبتنی بر BCI و کدهای بریل
سامانه قبل محاسبه گواهی اعمال شد./(2015-09-14)
دستگاه مبتنی بر شتاب‌سنج برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون
(2016-07-25)
سیستم تایپ متون فارسی با سیگنال های مغزی برای افراد با ناتوانی چهار اندام
()
سامانه الکترونیکی هوشمند همیار آموزش خوشنویسی
()
دستگاه هوشمند جلوگیری از واریس و ترومبوز وریدهای عمقی مبتنی بر تحریک الکتریکی
()
سیستم ثبت دادگان کینماتیک بدن
()
دستگاه آماده سازی پوست برای ثبت الکترومایوگرام سطحی
()
دستگاه تحریک لرزشی هم‌زمان انگشتان دست با فرکانس‌های قابل تنظیم برای افراد با ویژگی‌های آناتومیکی مختلف دست در کاربرد BCI مبتنی بر SSSEP
دانشگاه سمنان(2019-09-21)
نمایش الگوی بهینه برای دستگاه هجی کننده ی متون فارسی بر اساس واسط مغز-کامپیوتر (BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته ی بینایی حالت ماندگار (SSVEP)
(2017-03-11)
سامانه بازتوانی گروهی مبتنی بر کینکت و محیط واقعیت مجازی برای کمک به بهبود آسیب‌های سکته مغزی
(2016-07-25)
دستگاه مبتنی بر شتاب‌سنج برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون
(2016-07-25)
سیستم پایش از دور ارزیابی ریسک افتادن سالمندان و معلولین
(2016-09-10)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
آشوب هفتم دی: مبحث چهارم   (3 بار دانلود)
آشوب ششم دی- بخش دوم: تتمه مبحث سوم   (3 بار دانلود)
آشوب ششم دی - بخش اول: ادامه مبحث سوم   (5 بار دانلود)
آشوب بیست و نهم آذر : ادامه مبحث سوم   (5 بار دانلود)
آشوب بیست و سوم آذر: ادامه مبحث سوم   (7 بار دانلود)
آشوب بیست و دوم آذر: ادامه مبحث سوم   (5 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش پنجم   (26 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش چهارم   (27 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش سوم   (24 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش دوم   (23 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش اول   (30 بار دانلود)
SBSL-Stress II dataset description   (73 بار دانلود)
SBSL-Stress-II dataset (part2)   (68 بار دانلود)
SBSL-Stress-II dataset (part1)   (67 بار دانلود)
SBSL-Stress-I dataset   (65 بار دانلود)
SBSL-Stress I dataset description   (69 بار دانلود)
BSP نوزدهم بهمن 1399: معرفی درس   (108 بار دانلود)
آشوب شانزدهم آذر: ادامه مبحث سوم   (131 بار دانلود)
آشوب هشتم آذر: ادامه مبحث سوم   (131 بار دانلود)
آشوب دوم آذر: ابتدای مبحث سوم   (128 بار دانلود)
فازی چهاردهم دی ماه - مبحث دهم   (132 بار دانلود)
فازی چهاردهم دی ماه - تتمه مبحث نهم   (145 بار دانلود)
فازی سیزدهم دی ماه - ادامه مبحث نهم   (156 بار دانلود)
فازی هفتم دی ماه - ابتدای مبحث نهم   (154 بار دانلود)
فازی هفتم دی ماه - تتمه مبحث هشتم   (147 بار دانلود)
فازی ششم دی - ابتدای مبحث هشتم   (151 بار دانلود)
فازی بیست و نهم آذر- مبحث هفتم   (179 بار دانلود)
فازی بیست و سوم آذر- ادامه مبحث ششم   (188 بار دانلود)
فازی بیست و دوم آذر- ابتدای مبحث ششم   (180 بار دانلود)
فازی بیست و دوم آذر- انتهای مبحث پنجم   (197 بار دانلود)
فازی شانزدهم آذر 99: ادامه مبحث پنجم   (187 بار دانلود)
آشوب اول آذر ماه- مبحث دوم   (166 بار دانلود)
آشوب بیست و پنجم آبان ماه - انتهای مبحث اول   (166 بار دانلود)
مبحث سوم: سازمان مغز و نحوه مطالعه آن- کلاس بیست و هفتم آبان   (198 بار دانلود)
فازی دوم آذر ماه: ابتدای مبحث پنجم   (186 بار دانلود)
فازی دوم آذر ماه: ادامه مبحث چهارم   (201 بار دانلود)
فازی یکم آذر: ابتدای مبحث چهارم   (191 بار دانلود)
فازی یکم آذر: ادامه مبحث سوم   (190 بار دانلود)
فازی بیست و پنجم آبان: ابتدای مبحث سوم   (220 بار دانلود)
فازی بیست و چهارم آبان: ادامه مبحث دوم   (234 بار دانلود)
آشوب بیست و چهارم آبان: ادامه مبحث اول   (200 بار دانلود)
آشوب هجدهم آبان: ابتدای مبحث اول   (229 بار دانلود)
فازی هجدهم آبان: ابتدای مبحث دوم   (240 بار دانلود)
فازی هجدهم آبان: مبحث اول   (246 بار دانلود)
فازی هفدهم آبان: معرفی درس   (238 بار دانلود)
آشوب هفدهم آبان: معرفی درس   (249 بار دانلود)
سیگنالهای الکتروانسفالوگرام مربوط به مبحث دوم   (265 بار دانلود)
مبحث دوم: الکتروانسفالوگرام   (260 بار دانلود)
مبحث اول: مفاهیم مولفه های فرکانسی و نمونه برداری   (240 بار دانلود)
معرفی درس   (196 بار دانلود)
فیلم آموزش استفاده از استایل‌ها در مایکروسافت ورد   (279 بار دانلود)
کلاس هفدهم فروردین 99
فیلم آموزش فرمول‌نویسی در مایکروسافت آفیس   (249 بار دانلود)
کلاس بیست و چهارم فروردین 99
فیلم فیدبک کلی گزارش اول دانشجویان   (225 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99
فیلم مبحث ملزومات ارائه   (262 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: ملاحظات آماده‌سازی فایل ارائه و نکات و ملزومات ارائه کردن
فیلم مبحث اول: سیستم‌های دیجیتال و اعداد باینری   (487 بار دانلود)
کلاس دهم اسفند 98: ثبات‌ها و حافظه‌های باینری و منطق باینری
فیلم مبحث دوم: جبر بول و گیت‌های منطقی   (459 بار دانلود)
کلاس هفدهم اسفندماه: معرفی minterm ها و maxterm ها، بازنمایی‌های مختلف تابع منطقی، تبدیل فرم‌های مختلف بازنمایی تابع منطقی، عمل‌ها و گیت‌های منطقی، گسترش ورودی‌های گیت، منطق مثبت و منطق منفی، مدارهای مجتمع
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 2   (378 بار دانلود)
کلاس هفدهم فروردین 99: نقشه پنج متغیره، سیستماتیک کردن انتخاب ترکیب‌ها در نقشه، ساده‌سازی به فرم ضرب حاصل‌جمع‌ها، حالت‌های بی‌اهمیت و پیاده‌سازی با گیت یونیورسال
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 1   (401 بار دانلود)
کلاس شانزدهم فروردین 99: مقدمه‌ای بر حداقل‌سازی و روش نقشه
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 3   (315 بار دانلود)
کلاس بیست و سوم فروردین 99: پیاده‌سازی با NAND و NOR، دیگر پیاده‌سازی‌های دوسطحی، تابع OR انحصاری و زبان توصیف سخت‌افزار Verilog
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 1   (288 بار دانلود)
کلاس بیست و چهارم فروردین 99: مقدمه‌ای بر مدارهای ترکیبی، روش تحلیل و روش طراحی، جمع‌کننده-تفریق‌گر دودویی
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 2   (290 بار دانلود)
کلاس سی‌ام فروردین 99: جمع‌کننده‌ی دهدهی، ضرب‌کننده‌ی دودویی و مقایسه‌گر اندازه
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 3   (271 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: دیکدرها، انکدرها و مالتی‌پلکسرها
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 4   (258 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: دی‌مالتی‌پلکسرها و گیت‌های سه‌حالته
فیلم تصمیم‌گیری در مورد تحویل تمرین‌ها، ارزیابی طی دوره و پروژه   (252 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: تصمیم‌گیری در مورد شیوه تحویل تمرین‌ها، شیوه ارائه تمرین‌ها و ارزیابی طی دوره و پروژه درسی
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت اول   (258 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت دوم   (271 بار دانلود)
کلاس هفتم اردیبهشت 99: عناصر ذخیره‌ساز و لچ‌ها
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت سوم   (274 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: فلیپ‌فلاپ‌ها
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت چهارم   (284 بار دانلود)
کلاس بیستم اردیبهشت 99: فلیپ‌فلاپ‌ها، نمودار حالت، جدول حالت، تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار، ماشین حالت محدود
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت پنجم   (269 بار دانلود)
کلاس بیست و یکم اردیبهشت 99: کاهش و تخصیص حالت و طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
فیلم مبحث ششم: ثبات‌ها و شمارنده‌ها- قسمت اول   (266 بار دانلود)
کلاس بیست و هفتم اردیبهشت 99: ثبات و ثبات جابجایی
فیلم مبحث ششم: ثبات‌ها و شمارنده‌ها- قسمت دوم   (225 بار دانلود)
کلاس سوم خرداد 99: شمارنده موج‌گونه، شمارنده همزمان، شمارنده با حالت‌های استفاده نشده، شمارنده حلقوی و شمارنده جانسون
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 1   (198 بار دانلود)
کلاس دهم خرداد ماه 99: مقدمه‌ای بر حافظه‌ها - حافظه RAM
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 2   (209 بار دانلود)
کلاس دهم خرداد 99 (بخش دوم): تشخیص و تصحیح خطا
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 3   (227 بار دانلود)
کلاس یازدهم خرداد 99: حافظه ROM ، منطق برنامه‌پذیر ترکیبی ROM و PLA و PAL ، منطق برنامه‌پذیر ترتیبی CPLD و FPGA
فیلم مبحث دوم- معادله دیفرانسیل چیست؟   (308 بار دانلود)
کلاس سیزدهم اسفندماه 1398
فیلم مبحث سوم- حل عددی معادله دیفرانسیل   (240 بار دانلود)
کلاس بیستم اسفندماه 1398
فیلم مبحث چهارم - محاسبه کردن با حلقه‌ها 1   (266 بار دانلود)
کلاس نوزدهم فروردین 99
فیلم مبحث چهارم- محاسبه کردن با حلقه‌ها 2   (248 بار دانلود)
کلاس نوزدهم فروردین 99
فیلم مبحث پنجم: مدل ادغام و آتش برای نورون   (257 بار دانلود)
کلاس بیست و ششم فروردین 99
فیلم مبحث ششم: میان‌پرده، محاسبه با دستورات if   (270 بار دانلود)
کلاس نهم اردیبهشت 99
فیلم مبحث هفتم: مدل هاجکین و هاکسلی برای نورون   (244 بار دانلود)
کلاس شانزدهم اردیبهشت 99
فیلم مبحث هشتم: شبیه‌سازی مدل هاجکین و هاکسلی نورون در محیط پایتون و متلب   (212 بار دانلود)
کلاس سی‌ام اردیبهشت
فیلم مبحث یازدهم: شبکه‌های عصبی - بخش اول   (218 بار دانلود)
کلاس ششم خرداد 1399
فیلم مبحث یازدهم: شبکه‌های عصبی - بخش دوم   (207 بار دانلود)
کلاس سیزدهم خرداد 1399
فیلم مبحث مقدماتی: ویژگی‌های سیگنال‌های زیست‌پزشکی دینامیک   (250 بار دانلود)
کلاس دوازدهم اسفند 98: سیگنال الکتروکاردیوگرام
فیلم مبحث اول: مقدمه‌ای بر سیگنال‌های بیولوژیکی   (252 بار دانلود)
کلاس نوزدهم اسفندماه 98
فیلم مبحث دوم: منشاء سیگنال‌های بیوالکتریک1   (227 بار دانلود)
کلاس نوزدهم اسفند ماه 98: مقدمه و سلول عصبی
فیلم مبحث دوم: منشاء سیگنال‌های بیوالکتریک2   (247 بار دانلود)
کلاس هیجدهم فروردین 99: سلول عصبی، عضله و هادی‌های حجمی
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 2   (243 بار دانلود)
رابطه‌های نیرو-طول و نیرو-سرعت و انواع انقباض عضلانی
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 3   (241 بار دانلود)
مدل‌های عضله - بخش نخست
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 4   (234 بار دانلود)
مدل‌های عضله- مدل عضله-تاندون زاجاک
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 5   (201 بار دانلود)
انقباض ایزوتونیک عضله، دوک عضلانی و اندام تاندون گلژی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 1   (232 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: آناتومی نخاع و رفلکس‌های نخاعی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 2   (248 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: انواع رفلکس‌های نخاعی (رفلکس کششی، رفلکس تاندونی، رفلکس خم کننده یا پس کشنده و رفلکس بازکننده متقاطع)
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 3   (186 بار دانلود)
کلاس اول اردیبهشت 99 (بخش اول): تطبیق‌پذیری رفلکس‌ها و هماهنگی الگوهای انقباض عضلانی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 5   (186 بار دانلود)
کلاس هشتم اردیبهشت 99: تاثیر فرمان‌های حرکتی مرکزی و فرآیندهای شناختی، اهمیت رفلکس‌های حس عمقی در تثبیت حرکت‌ها
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 4   (199 بار دانلود)
کلاس اول اردیبهشت 99: تاثیر مدارهای نخاعی در هماهنگی
فیلم مبحث چهارم: جابجایی و مولد الگوی مرکزی   (184 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: مفاهیم جابجایی، توصیف دقیق قدم‌زنی، سوالات اساسی!، شرایط آماده‌سازی مختلف برای آزمون‌ها، محل شکل‌گیری الگوی جابجایی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیگنال‌ها و سیستم‌ها   (372 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
amaleki@semnan.ac.ir
(+98)2331532684

فرم تماس