علی مالکی

درباره من

دکتر علی مالکی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی پزشکی @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکترای مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)...

  • آدرس سمنان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331532684
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://amaleki.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/4/27)

استنادات

561

h-index

12

i10-index

16

مؤلفین همکار

26

اسکوپوس

(1403/4/30)

استنادات

16836

مقالات

421

h-index

76

مؤلفین همکار

503

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387

دکترای مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1381

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1377

کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک

تجارب

1394-1400

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران

تهران

1395-1398

معاون پردیس علوم و فناوری‌های نوین

دانشگاه سمنان

1390-1393

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی

کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی

سیستم‌های فازی

سیستم‌های دینامیک غیرخطی و آشوب

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

اولویت های پژوهشی

رابط مغز- رایانه (BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته حالت ماندگار (SSVEP)

مدلسازی شناختی (بازشناسی احساس، درک درد، کمی‌سازی استرس)

تحریک الکتریکی عملکردی (FES)

سینرژی حرکتی (سینرژی عصبی، سینرژی عضلانی و سینرژی کینماتیک)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/26
شاخص هورست جندگانه‌ی اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌‌های قلبی
مهندسی پزشکی زیستی(2015)
9111904007, ^علی مالکی*
Online Estimation of Elbow Joint Angle Using Upper Arm Acceleration: A Movement Partitioning Approach
Journal of Biomedical Physics and Engineering(0)
مونا فرخ زادی*, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
Graph-based visual saliency model using background color
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2018)
9111921010, ^علی مالکی*
روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP
مهندسی پزشکی زیستی(2016)
9311928005, ^علی مالکی*
روشی خودکار برای کمی‌سازی شرایط احساسی فرد به کمک سیگنال الکتروانسفالوگرام
مجله دانشکده پزشکی اصفهان(2018)
9411528002, ^علی مالکی*, محمد رضا دلیری
تشخیص پیوسته میزان استرس در طول رانندگی با استفاده از روش خوشه‌بندی Fuzzy c-means
پردازش علائم و داده ها(2018)
9311924001, ^علی مالکی*
Genetic Feedforward-Feedback Controller for Functional Electrical Stimulation Control of Elbow Joint Angle
(2012)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
روش تجزیه حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار
مهندسی پزشکی زیستی(2017)
9221924002, ^علی مالکی*
تشخیص استرس از سیگنال الکترومایوگرام عضلات صاف کننده ستون مهره ها
مجله دانشکده پزشکی اصفهان(2018)
9311924001, ^علی مالکی*
معرفی تجهیزی جدید جهت اعمال مؤثر تحریک لرزشی برای ثبت پتانسیل برانگیخته حس‌ تنی حالت ماندگار (SSSEP)
مجله صوت و ارتعاش.(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
نامتقارنی در زمان تکیه‌ کردن حین استفاده از پروتز اندام تحتانی: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
مجله پژوهش در علوم توانبخشی(2018)
9511924002, ^علی مالکی*
طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی
مهندسی پزشکی زیستی(2018)
9412928001, ^علی مالکی*
The Empirical Mode Decomposition‑Decision Tree Method to Recognize the Steady‑State Visual Evoked Potentials with Wide Frequency Range
journal of medical signals and sensors(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
Recent Advances in Hybrid Brain-Computer Interface Systems: A Technological and Quantitative Review
Basic and Clinical Neuroscience(2018)
9221924002, ^علی مالکی*
Comparison of muscle synergies extracted from both legs during cycling at different mechanical conditions
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE(2019)
9111107001, ^علی مالکی*
Accurate estimation of information transfer rate based on symbol occurrence probability in brain-computer interfaces
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
Adaptive canonical correlation analysis for harmonic stimulation frequencies recognition in SSVEP-based BCIs
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
تشکیل حرکت دست رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش بینی زیرحرکت
مهندسی پزشکی زیستی(2019)
سمیه نقیبی, علی فلاح*, ^علی مالکی, فرناز قاسمی
Application of multiscale fuzzy entropy features for multilevel subject-dependent emotion recognition
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2019)
9411928007, ^علی مالکی*
Muscle coordination analysis by time-varying muscle synergy extraction during cycling across various mechanical conditions
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2020)
9111107001, ^علی مالکی*
اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9228441002, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی مالکی, ^اسحق رحیمیان بوگر
Character encoding based on occurrence probability enhances the performance of SSVEP-based BCI spellers
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2020)
9221924002, ^علی مالکی*
Fuzzy ensemble system for SSVEP stimulation frequency detection using the MLR and MsetCCA
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS(2020)
9621924001, ^علی مالکی*
Stress detection using ECG and EMG signals: A comprehensive study
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2020)
9311924001, ^علی مالکی*
روش بهبود یافته تحلیل همبستگی متعارف برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار
مدل سازي در مهندسي(2019)
9221924002, ^علی مالکی*
The Effects of Upper Limb Motor Recovery on Submovement Characteristics among the Patients with Stroke: A Meta‐Analysis
PM&R(2020)
سیده سمیه نقیبی, فرناز قاسمی*, ^علی مالکی, علی فلاح
TTA, a new approach to estimate Hurst exponent with less estimation error and computational time
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2020)
9411928007*, ^علی مالکی
Elbow angle generation during activities of daily living using a submovement prediction model
BIOLOGICAL CYBERNETICS(2020)
سیده سمیه نقیبی, علی فلاح*, ^علی مالکی, فرناز قاسمی
The compensation of biomechanical errors in electrogoniometric measurements of the upper extremity kinematics
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL(2020)
مهدیه خلیق فرد, علی فلاح*, ^علی مالکی
Effect of ballistic and power training on performance adaptations of élite table tennis players
Sport Sciences for Health(2021)
علی زعفرانیه, امیرحسین حقیقی*, سید علیرضا حسینی کاخک, ^علی مالکی, Emiliano Cè, Fabio Esposito
Determining accurate hand positions in three-dimensional space using twin-axis electrogoniometer sensors
MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY(2021)
الهام زرگری پور, علی فلاح*, ^علی مالکی, سیده سمیه نقیبی
Continuous mental stress level assessment using electrocardiogram and electromyogram signals
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2021)
9311924001, ^علی مالکی*
Automated estimation of clinical parameters by recurrence quantification analysis of surface EMG for agonist/antagonist muscles in amputees
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2021)
9511924002, ^علی مالکی*
Effects of Power and Ballistic Training on Table Tennis Players’ Electromyography Changes
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH(2021)
امیر حسین حقیقی, علی زعفرانیه, سید علیرضا حسینی کاخک, ^علی مالکی, Fabio Esposito, Emiliano Cè, Carlos Castellar, Víctor Toro-Román*, Francisco Pradas
مقایسه اثر شدت تمرینات ویبریشن کل بدن و هوازی با دو شدت مختلف بر قدرت عضلانی و تعادل مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سوکور
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2021)
مهدی پویافر, رویا عسکری*, ^علی مالکی
SSVEP-gated EMG-based decoding of elbow angle during goal-directed reaching movement
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2022)
9511924002, ^علی مالکی*
مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن - طناب زنی با دو شدت مختلف بر شاخص-های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو‌کور
پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی(2021)
مهدی پویافر, رویا عسکری*, سید علیرضا حسینی کاخک, محسن دماوندی, ^علی مالکی
مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن طناب‌زنی با دو شدت مختلف بر عملکرد جسمانی مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک‌سو‌کور
سالمند(2021)
مهدی پویافر*, رویا عسکری, سید علیرضا حسینی کاخک, محسن دماوندی, ^علی مالکی
A comprehensive benchmark dataset for SSVEP-based hybrid BCI
Expert Systems with Applications(2022)
9221924002, ^علی مالکی*
اثر تمرین مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر هم‌انقباضی عضلات مچ پا در سالمندان
نشریه سالمندشناسی(2022)
آرزو مهرانیان, بهروز عبدلی*, حمید رجبی, ^علی مالکی
Boosting the Evoked Response of Brain to Enhance the Reference Signals of CCA Method
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING(2022)
9621924001, ^علی مالکی*
Neural decoding of continuous upper limb movements: a meta-analysis
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology(2022)
مهدیه خلیق فرد, علی فلاح*, ^علی مالکی
تأثیر تمرین مقاومتی روی سطح ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر الگوهای زمانی و تعداد سینرژی عضلانی سالمندان با سابقه افتادن در حین راه رفتن: مطالعه مقدماتی
ورزش و علوم زیست حرکتی(2021)
آرزو مهرانیان, بهروز عبدلی*, ^علی مالکی, حمید رجبی
The Effect of Unstable Resistance Training with Blood Flow Restriction on Short-Term Memory, Strength and Dynamic Balance in Older Adults
Polish Journal of Sport and Tourism(2022)
آرزو مهرانیان, بهروز عبدلی*, ^علی مالکی, حمید رجبی
Quantitative Assessment of Muscle Fatigue for FES Research Studies
(2012)
ساناز خسروانی, ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic algorithm based ensemble system using MLR and MsetCCA methods for SSVEP frequency recognition
MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS(2023)
9621924001, ^علی مالکی*
روش ترکیبی تجزیه‌ی حالت تجربی با CCA یا LASSO برای تشخیص فرکانس تحریک SSVEP
مهندسی پزشکی زیستی(2022)
9311928005, ^علی مالکی*
Cancer Model Simulation in Simulink Environment for Educational Purposes of Cancer Drug Dose Control
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9911123008, ^علی مالکی*
اثر پیشرفت بیماری پارکینسون بر ویژگی‌های آشوبی RQA
مهندسی پزشکی زیستی(2022)
9711928002, ^علی مالکی*
تشخیص کلمات فارسی با استفاده از سیگنال‌های الکترومایوگرام چهره
مهندسی پزشکی زیستی(2022)
9711107005, ^هادی سلطانی زاده*, ^علی مالکی
ارزیابی خستگی با استفاده از ویژگی‌های فرکانسی در رابط‌ مغز-رایانه مبتنی برSSVEP
مهندسی پزشکی زیستی(2022)
9711924001, ^علی مالکی*
Electrogoniometer error compensation, for hand position measurement during planar reaching movements
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL(2023)
سیده سمیه نقیبی*, ^علی مالکی, علی فلاح, فرناز قاسمی, الهام زرگری پور
تأثیر پروتکل هیپوتراپی بر زمان شروع فعالیت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
طب توانبخشی(2023)
زهرا بهرمان*, مهدی مقرنسی, محمد یوسفی, حسین طاهری چادرنشین, محمد علی نهایتی, ^علی مالکی
Fatigue factors and fatigue indices in SSVEP-based brain-computer interfaces: a systematic review and meta-analysis
FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE(2023)
9711924001, ^علی مالکی*
A Modified Hybrid Brain-Computer Interface Speller Based on Steady-State Visual Evoked Potentials and Electromyogram
JOURNAL OF INTEGRATIVE NEUROSCIENCE(2024)
9221924002, ^علی مالکی*
Decoding temporal muscle synergy patterns based on brain activity for upper extremity in ADL movements
COGNITIVE NEURODYNAMICS(2024)
مهدیه خلیق فرد, علی فلاح*, ^علی مالکی
طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب سنج
(2014)
سحر بابایی, ^علی مالکی
ارزیابی طبقه بندی کننده های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست به منظور کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعالیت الکتریکی عضلات
(2014)
^علی مالکی
بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکابزنی برای کاربردهای توانبخشی FES
(2014)
سهراب بریمانی, ^علی مالکی, علی فلاح
تشخیص برجستگی عمومی تصویر با استفاده همزمان از ویژگی‌های سطح پایین و سطح بالا
اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی(2015-02-18)
^علی مالکی
The extraction of time-varying muscle synergies during hand-reaching movement with a k-means assisted approach
بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2015-05-10)
پیمان آذری پسند, ^علی مالکی, علی فلاح
تاثیر نرخ ضربان قلب بر مناسب‌سازی ویژگی بعد فرکتال به روش نمای هورست برای کاربردهای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
دست مجازی در محیط متلب جهت شبیه‌ساز‌ی‌های حرکت دست‌رسانی در صفحه افق
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
استخراج زمان واقعی فرمان‌های حرکتی مورد نیاز برای کنترل پروتز مایوالکتریک دست با استفاده از شبکه‌ی عصبی
دومین کنگره بین المللی مهندسی برق. علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2015-08-22)
^علی مالکی
Virtual arm in Simulink environment for reaching movement simulation in the transverse plane
3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics - ICRoM 2015(2015-10-07)
^علی مالکی
شبیه سازی مدل نورون بیولوژیکی در محیط متلب/سیمولینک جهت بررسی ساختار عصبی مخچه
نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم(2015-11-18)
^علی مالکی
تاثیر وزن دهی فازی در بررسی استرس رانندگی و بازنمایی تفاوت های فردی
نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم(2015-11-18)
^علی مالکی
Implementation of neurobiological model in MATLAB/Simulink in order to study the neural structure of the cerebellum
چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2015-12-23)
^علی مالکی
کنترل مسیر مستقیم مفصل آرنج در مدل چهار درجه آزادی دست جهت بازتوانی حرکت دسترسانی در فضای سه بعدی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
الهه نوروزی قهی*, علی فلاح, ^علی مالکی
The Effect of the number of EMG signals on the efficiency of muscle synergy extraction
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9111107001*, ^علی مالکی
A comparative evaluation of dielectric double-Debye and Cole-Cole in terahertz imaging skin
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928004*, ^علی مالکی
A comparative study of dielectric double-Debye and mixture Fitzgerald models in terahertz regiem for breast cancer detection
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928004*, ^علی مالکی
Recognition of Motor Imagery Using Spatial filters and Adaptive Neural-Fuzzy Classifier
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9221924002*, ^علی مالکی
Chaotic oscillator as EEG simulator
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9411928007*, ^علی مالکی
A EEG signal encryption technique based on nested logistic map
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9411928008*, ^علی مالکی
A comparative study of different feature extraction methods in SSVEP-based BCI systems
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9311928002*, ^علی مالکی
یک روش برجستگی دیداری بالا به پایین با استفاده از ویژگی‌های سوپرپیکسل‌ها
بیست و یکمین کنفـرانس ملی کامپیوتر ایران(2016-03-08)
9111921010*, ^علی مالکی
Salient regions detection using background superpixels
24th Iranian Conference on Electrical Engineering(2016-05-10)
9111921010*, ^علی مالکی
A Remote Exercise Training, Monitoring and Assessment based on Virtual Reality Environment and Depth Sensor
کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری(2016-07-20)
9211904004*, ^علی مالکی
BCIExplorer: A User-Friendly Graphical User Interface for BCI Assessments
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9221924002*, ^علی مالکی
تصویربرداری پزشکی تراهرتز و کاربردهای آن در تشخیص سرطان
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928004*, ^علی مالکی
روش تجزیه‌حالت‌تجربی- تحلیل همبستگی‌متقابل برای بازشناسی فرکانس‌های SSVEP
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928005*, ^علی مالکی
Fuzzy ensemble decision making for SSVEP-based BCI systems
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311928002*, ^علی مالکی
provide a model base on chaos for essential tremor of hand using the chaotic time series of logistics map
ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2017-12-20)
9511928003*, ^علی مالکی
پیش بینی افتادن با استفاده از کینکت مبتنی بر شبکه LSTM
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری (KBEI-2019)(2019-02-28)
9611924001*, ^علی مالکی
The effect of resistance training with blood flow restriction on static and dynamic balance in elderly with a history of falls
سیزدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2022-03-07)
آرزو مهرانیان*, بهروز عبدلی, حمید رجبی, ^علی مالکی
شبیه‌سازی مدل سرطان در محیط سیمولینک برای مقاصد آموزشی کنترل دوز داروی سرطان
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9911123008*, ^علی مالکی
استفاده از شبکه UNet دوبعدی برای بخش‌بندی خودکار تومور در تصاویر برش‌نگاری با نشر پوزیترون-برش‌نگاری رایانه‌ای
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9811928012*, ^علی مالکی
تشخیص استرس با استفاده از بعد فرکتال سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام و الکترومایوگرام
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9812928003*, ^علی مالکی
Fatigue Detection in SSVEP-Based BCIs Using Biomarkers: A Comparative Study
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق(2023-05-09)
9711924001*, ^علی مالکی
Proposing an indirect distributed approach to apply SSSEP vibrational stimulation
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق(2023-05-09)
9221924002*, ^علی مالکی
ارائه روش جدید به منظور بهبود الگوی تحریک عضلات برای رکاب زنی به کمک تحریک الکتریکی عملکردی
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
مجتبی رنجبر, ^علی مالکی, علی فلاح
طراحی و ساخت دستگاه پرتابل اندازه گیری اطلاعات حرکتی راه رفتن با استفاده از شتاب سنج مبتنی بر تکنولوژی
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
^علی مالکی, یگانه محمد علی مرغی
کنترل پیش بینی سطح بیهوشی بر مبنای تکنیک انشعاب و محدودیت
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2009-12-30)
^علی مالکی
ارزیابی اثر بخش کمربند ایمنی ترکیبی 2+3 نقطه در مقایسه با کمربند ایمنی 3 نقطه در کاهش صدمات وارده به سر سرنشین با استفاده از شبیه سازی تست تصادف از جل
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
حسن مالکی, علیرضا ارغوان, ^علی مالکی
سیستم بی مزاحمت ثبت اطلاعات کینماتیک حرکت اندام با حسگرهای بی سیم مبتنی بر شتاب سنج
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, مونا فرخ زادی
حذف آلودگی الکتروکاردیوگرام از سیگنال الکترومایوگرام سطحی به روش فازی عصبی- تطبیقی
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
سارا عباس پور, ^علی مالکی, علی فلاح
تعیین مجموعه دادگان مناسب جهت تخمین وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل پروکسیمال
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
مهناز عاشق طوسی , ^علی مالکی, علی فلاح
FES - LAB جعبه ابزاری برای شبیه سازی راحت سریع و دقیق سیستم های عصبی عضلانی اسکلتی در محیط نرم افزار MATLAB
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, نگین حسام شریعتی
تحلیل هوشمند گیت با استفاده از دستگاه بی مزاحمت سبک و ارزان مبتنی بر شتاب سنج
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^علی مالکی, یگانه محمد علی مرغی, مریم سعیدی
طراحی و ساخت دستگاه تحریک کننده الکتریکی برای سامانه رکاب زنی FES
دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران پیشگیری , درمان , توانبخشی(2010-11-10)
ساناز خسروانی, نسیم لحیم گر زاده, ^علی مالکی
ساخت و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی چند منظوره برای کاربردهای پژوهشی بازتوانی دست فلج به کمک FES
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^علی مالکی, راحله شفایی
پیش بینی وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل پروکسیمال برای حرکت در صفحه ی افق
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
مهناز عاشق طوسی , علی فلاح, ^علی مالکی
تجهیز و راه اندازی دوچرخه کارسنج با هدف رکاب زنی FES
دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران پیشگیری , درمان , توانبخشی(2010-11-10)
نسیم لحیم گر زاده, ساناز خسروانی, ^علی مالکی
کنترل خودکار تولید با استفاده از کنترل کننده فازی PID با در نظر گرفتن واحد SMES
یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2011-07-05)
^علی مالکی, ^یوسف علی نژادبرمی
Calibration of Accelerometer Sensor Based on Estimating Offset and Sensitivity of Triaxial and Also Compensating Misalignment
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
^علی مالکی, مونا فرخ زادی
Evaluation and Comparison of a Number of Time-Based and Frequency-Based Methods Used for Assessment of Muscle Fatigue in Isometric and Dynamic Muscle
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
ساناز خسروانی, ^علی مالکی, علی فلاح
Partitioning the Reaching Movements During Activities of Daily Living and Clustering the Components Using Accelerometer Data
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح
Extraction of Tremor and Voluntary Movement From Accelerometer Data
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
احسان نامی, ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic-PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation: A Simulation Study
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
Feedforward-Feedback PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical stimulation : A Simulation Study
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
Adaptive Band-pass Filter for Frequency Estimation of Tremor
اولین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی(2011-10-26)
احسان نامی, علی فلاح, ^علی مالکی
حذف آلودگی الکتروکاردیوگرام از سیگنال الکترومایوگرام سطحی به روش تحلیل مولفه های مستقل
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
سارا عباس پور, ^علی مالکی, علی فلاح
بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه ای با بهره گیری از کنترل کننده فازی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^علی مالکی, ^مصطفی جزایری
A Comparison of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Real-time Filtering in Cancellation ECG Artifact From Surface EMGs
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
سارا عباس پور, علی فلاح, ^علی مالکی
A Comparison of Adaptive Filter and Artificial Neural Network Results in Removing Electrocardiogram Contamination from Surface EMGs
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
سارا عباس پور, علی فلاح, ^علی مالکی
Developing a Stimulator and an Interface for FES-Cycling Rehabilitation System
هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2011-12-14)
ساناز خسروانی, نسیم لحیم گر زاده, ^علی مالکی
Continuous Control of Blood Glucose in TIDM Using Fuzzy Logic Controller in Insulin Pump: A Simulation Study
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^علی مالکی, آرزو گرامی پور
Estimation and Anticipation of Elbow Joint Angle from Shoulder Data during Planar Movements
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
مهناز عاشق طوسی , ^علی مالکی, علی فلاح
Genetic-PID Control of Elbow Joint Angle for Functional Electrical Stimulation:A Simulation Study
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
نگین حسام شریعتی , ^علی مالکی, علی فلاح
بازشناسی حرکت‌های دست‌رسانی در زیرفضایی کروی از فضای سه‌بعدی عملکردی دست بر مبنای اطلاعات کینماتیکی بازو و آرنج
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
تخمین برخط زاویه آرنج با استفاده از شتاب بازو با رویکرد افراز ADLها به اجزای حرکتی
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
مونا فرخ زادی, ^علی مالکی, علی فلاح, سعید رشیدی
کمّی‌سازی مفهوم سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی FES برای کاربردهای توانبخشی
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
سهراب بریمانی, ^علی مالکی, علی فلاح
طراحی و ساخت حسگر زاویه¬ی مفصل با استفاده از ارتباط بی¬سیم بلوتوث مبتنی¬بر شتاب-سنج
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
سحر بابایی, ^علی مالکی
طراحی و ساخت دستگاه جلوگیری از بی‌تحرکی طولانی مدت پا به منظور پیشگیری از بروز بیماری ترومبوز وریدهای عمقی و واریس
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
پروانه جانبخشی, ^علی مالکی
انتخاب ویژگی‌ها¬¬ی مناسب برای طبقه‌بندی کننده‌ی LS-SVM جهت بازشناسی 52 وضعیت و حرکت پنجه در پروتز مایوالکتریک دست
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
^علی مالکی
تنظیم فیلترهای فضایی به منظور بهبود سیستم‌های BCI: تحلیل الکتروانسفالوگرام 4 کلاسه
بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران(2013-12-18)
^علی مالکی
Designing fuzzy controller for traffic lights to reduce the length of queues in according to minimize extension of green light time and reduce waiting
سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2013-08-27)
محمد باقر منهاج, محمد حواد مطهری شریف, ^علی مالکی
زمان بندی وظایف بلادرنگ در سیستمهای چند پردازنده ای بر مبنای منطق فازی و الگوریتم زنتیک
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^علی مالکی
Artificial Neural Network Classifier in Comparison with LDA and LS-SVM Classifiers to Recognize 52 Hand Postures and Movements
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش(2014-10-29)
^علی مالکی
A Bottom-Up Visual Attention Model Based on Background Color Feature
سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2014-10-29)
^علی مالکی
Detection of Salient Regions Based on Multi-Scale Superpixels with Color and Frequency priors
سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی(2014-10-29)
^علی مالکی
Hybrid PID-Like Fuzzy Logic Speed Drive of Switched Reluctance Motor
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^علی مالکی, مجید ولیان پور, اشکان محمدی
ارزیابی کارآیی نمودار بازگشتی سیگنال الکترومایوگرام برای سنجش خستگی عضلانی تحت بار ایزومتریک
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
روش مدل سازی هارمونیک غیرایستان آرتیفکت قلبی جهت پالایش سیگنال الکترومایوگرام عضلات فوقانی تنه از آلودگی سیگنال الکتروکار دیوگرام...
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
تشخیص سطح استرس در طول رانندگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
پیاده‌سازی مدل دینامیکی EEG با استفاده از سیمولینک نرم‌افزار متلب و بررسی ویژگی‌های آشوبناک در مخچه
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^علی مالکی
ارزيابي جهت مشاهده در ادراك بينايي با روش هاي سايكوفيزيك
خدابنده فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش‌بندي خودكار تومور در تصاوير برش‌نگاري با نشر پوزيترون-برش‌نگاري رايانه‌اي مبتني بر شبكه‌هاي UNet تركيبي
عطائي كچوئي مائده(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته¬بندي سيگنال‌هاي الكترومايوگرافي (EMG) سطحي صورت براي تشخيص گفتار كلمات فارسي
سالاري سارا(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي كنترل فازي شيمي ايمن درماني براي از بين بردن سرطان با حداقل دوز دارو
كردبچه متين(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سطح مورف محرك‌هاي ديداري با احساسات مختلف بر روي پتانسيل‌هاي ديداري حالت ماندگار
گرامي نوش ابادي هادي(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي جهت توليد سيگنال مرجع براي روش CCA به منظور بازشناسي فركانس تحريك SSVEP
ضيافتي باقرزاده سيدامير(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
اثر انحراف توجه با استفاده از آزمون استروپ و شمارش معكوس بر ادراك درد القا شده
صادقي پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص استرس با استفاده از ويژگي هاي آشوبي سيگنال هاي الكتروكارديوگرام و الكترومايوگرام
كاظمي راد عاطفه(تاریخ دفاع: 1401/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اوتيسم در كودكان بر اساس الگوي راه رفتن آن‌ها با استفاده از حسگر كينكت
اخوندي يزدي شبنم(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر يادگيري بر سينرژي‌هاي عضلاني طي حركت ركاب‌زني با استفاده از سينرژي همزمان
صفائي فاضله(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه دو پروتكل تحريك الكتريكي با جريان مستقيم در علائم افسردگي پس از سكته مغزي
رضايي مونس(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پاداش بر عملكرد افراد افسرده در تغيير تكليف
سليماني تپه سري پدرام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازشناسي اضطراب از دادگان راه رفتن ثبت شده توسط حسگر كينكت
شوريابي ميلاد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر بيوفيديك تغييرپذيري نرخ قلب بر سطح اضطراب، افسردگي، استرس و عملكرد استروپ در دانشجويان
فتحي نسترن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين تراژكتوري زاويه آرنج و بازشناسي هدف حركتي دست رساني براي يك رابط انسان ـ ماشين تركيبيEMG و EEG
داوري نيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرام به عنوان بايوماركر جهت سنجش درد
حدادي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي سطح بيماري پاركينسون بر پايه معيار MDS-UPDRS با پردازش سيگنال آزمون نواخت انگشت به روش ديناميك غير خطي (آشوب)
حسني الهام(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج فرامين كنترلي از رابط مغز ـ رايانه‌ي مبتني بر SSVEP براي شبيه‌سازي كنترل يك درجه آزادي مفصل آرنج
دنكوب ياسمن(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري‌هاي قفسه سينه از تصاوير راديوگرافي به كمك شبكه‌هاي عصبي عميق با در نظر گرفتن برچسب‌هاي نامطمئن
هاشمي سيده بهار(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش همدلي شناختي و عاطفي در قضاوت‌هاي اخلاقي مبتني بر مجموعه معماهاي 4CONFiDe
جعفرپور لواساني محمد(تاریخ دفاع: 1400/01/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تومور مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از روش يادگيري عميق و مدل شبكه عصبي
هادي جعفري ژنوس(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت تحريك الكتريكي عضله با قابليت ثبت همزمان سيگنال الكترمايوگرام
فروزانفر فرهاد(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمي سازي استرس با بهره‌گيري از ويژگي‌هاي ارتباطات سيگنال‌هاي حجم خون مويرگي و ميزان تعريق
عزيزي لاري عبدالعزيز(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مقايسه‌اي روش‌هاي حذف آرتيفكت پلك زدن از سيگنال الكتروانسفالوگرام براي كاربرد واسط مغز ـ رايانه
دشتي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين سن بيولوژيك با استفاده از دادگان حسگر كينكت حين راه رفتن به روش خوشه بندي فازي
حميدي برم سبز آرزو(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد شبكه عصبي مغز براي بازشناسي احساس در مدل دو بعدي انگيختگي ـ خوشايندي
مروي مقدم شهري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي معياري پيوسته براي سنجش ميزان استرس با استفاده از سيگنال‌هاي بيولوژيكي
پورمحمدي سارا(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مقايسه‌اي كارايي سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام و الكترومايوگرام در تشخيص استرس
منصوريان پيمان(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد سيگنال هاي ساختگي الكتروانسفالوگرام (EEG) مبتني بر مدلهاي آشوبي براي شرايط احساسي مختلف
رضائيان رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل عميق بيهوشي با استفاده از كنترل‌كننده فازي نوع دوم با كم كننده نوع ساده سازي شده
رزمجوئي سجاد(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ارزيابي محيط مواجهه درماني مبتني بر واقعيت مجازي و اثربخشي آن بر علايم فيزيولوژيك، شناختي – رفتاري افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ناظمي هدي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
تاثير تحريك الكتريكي فراجمجمه‌اي ناحيه پيش‌پيشاني قشر مغز بر توجه و حافظه كاري
موحدي مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي‌هاي مشترك و اختصاصي در زير حركت‌هاي مربوط به دست‌رساني افراد گوناگون
كشتكار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تشخيص استرس مبتني بر پاسخ‌هاي رفتاري با استفاده از حسگر كينكت
عامريون مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي مهار لرزش دست مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي با استفاده از مدل دست، حسگر شتاب‌سنج و كنترل‌گر فازي
حسيني مرعشي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم اصلاح افتادگي پا مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي
اسعدي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واسط مغز-كامپيوتر تركيبي براي دستيابي به سيستم هجي كننده
صادقي ساروكلائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
تشخيص خودكار افتادن فرد سالمند با استفاده از دوربين كينكت
صادقي پري محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردي پيوسته براي بازشناسي احساس مبتني بر خوشه‌بندي فازي سي ميانگين
پارسائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ويژگي‌هاي آشوبناك در تشخيص احساسات از سيگنال الكتروانسفالوگرام
لطفعلي نژاد حمزه(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تامين فرامين حركتي براي پروتز اندام فوقاني به كمك واسط مغز ـ كامپوتر مبتني بر تصور حركت
مطلبي مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد سينرژي متغير با زمان براي تامين فرامين كنترلي سه درجه آزادي مفصل مچ در پروتز دست
جعفري علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي واسط مغز كامپوتر مبتني بر SSSEP
خنيوه سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد طبقه‌بندEnsemble در سيستم واسط مغز ـ كامپيوتر مبتني بر SSVEP با هدف بهبود نرخ تبادل اطلاعات ـ صحت عملكرد
عليرضائي علويجه مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي لايه اي پوست درتصاوير OCT
تقوي خليل آباد عادله(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خودكار علت گريه نوزاد با پردازش صدا
اسدي ورنوسفادراني مهتاب(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدل‌هاي مختلف تراهرتز براي تشخيص سرطان
عسكري اسماء(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارآيي سيگنال‌هاي كنترليمختلف واسط مغز ـ رايانه (BCI)
سلماني بفروئي نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خودكار بيماري سوراخ ماكولاي چشم توسط پردازش تصاوير OCT
حمزوي هاجر(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از سينرژي متغير بازمان جهت بررسي تاثير عوامل سرعت ، گشتاور و خستگي در طي ركاب زني
اسمعيلي جواد(تاریخ دفاع: 1398/12/03) ، مقطع : دكتري
طراحي و پياده‌سازي محيط مبتني بر واقعيت مجازي جهت درمان علايم اوتيسم
كاظمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده‌سازي سيگنال الكتروانسفالوگرام با روش تلفيقي مدلسازي سيگنال و كدگذاري مانده (خطا)
مصدري مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده‌سازي سيگنال‌هاي الكترومايوگرام سطحي به روش تبديل موجك
واعظي نفيسه(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص سطح بيماري پاركينسون با آزمون نواخت انگشت اشاره مبتني بر شتاب‌سنج
محمدرضاخاني سارا(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج اطلاعات حركتي طي حركت‌هايي نظير راه‌رفتن و دست‌رساني با ساخت حسگر مبتني بر شتاب‌سنج و پردازش دادگان
عقيلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيه‌سازي مدل يادگيري و كنترل مخچه در حركت‌هاي دست‌رساني بازوي لينك
شايان راد عادله(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بسته‌هاي تدريجي در قياس با بسته‌ي يكباره هديه خريد در شكل‌گيري رفتار عادتي مصرف كاربران تلفن همراه و ارائه مدلي رفتاري
عبدوس بهزاد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج زمان واقعي فرمان‌هاي حركتي موردنياز براي كنترل پروتز مايوالكتريك دست با نگرش سينرژي
زاهدي خسرقي پروين(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه يك واسط مغز ـ كامپيوتر براي تايپ كردن متون فارسي بر اساس حالت پايدار پتانسيل برانگيخته بينايي
آهنين جان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سيگنال الكترومايوگرام وكاربردآن درارزيابي خستگي عضلاني با رويكرد آشوبي
گودرزي ساغر(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي آريتمي هاي قلبي با استفاده از ويژگي هاي آشوبي
همتيان مينا(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي تلفيقي پايين به بالا و بالا بهپايين براي توجه بصري
فولاد صنوبري شيما(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پالايش سيگنال الكترومايوگرام عضلات فوقاني تنه از آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام
حاجيان صفورا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كاوسي مينا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
غلامي فرزانه(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهیافتی بر سیگنال ها و سیستم ها
رهیافتی بر سیگنال ها و سیستم ها
مفاهیم و مبانی FPGA
مفاهیم و مبانی FPGA
دستگاه مبتنی بر شتاب‌سنج برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون
(2016-07-25)
سامانه بازتوانی گروهی مبتنی بر کینکت و محیط واقعیت مجازی برای کمک به بهبود آسیب‌های سکته مغزی
(2016-07-25)
سیستم پایش از دور ارزیابی ریسک افتادن سالمندان و معلولین
(2016-09-10)
دستگاه آماده سازی پوست برای ثبت الکترومایوگرام سطحی
()
نمایش الگوی بهینه برای دستگاه هجی کننده ی متون فارسی بر اساس واسط مغز-کامپیوتر (BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته ی بینایی حالت ماندگار (SSVEP)
(2017-03-11)
سیستم تایپ دوزبانه مبتنی بر BCI و کدهای بریل
سامانه قبل محاسبه گواهی اعمال شد./(2015-09-14)
سیستم ثبت دادگان کینماتیک بدن
()
دستگاه تحریک لرزشی هم‌زمان انگشتان دست با فرکانس‌های قابل تنظیم برای افراد با ویژگی‌های آناتومیکی مختلف دست در کاربرد BCI مبتنی بر SSSEP
دانشگاه سمنان(2019-09-21)
سامانه الکترونیکی هوشمند همیار آموزش خوشنویسی
()
دستگاه هوشمند جلوگیری از واریس و ترومبوز وریدهای عمقی مبتنی بر تحریک الکتریکی
()
سیستم تایپ متون فارسی با سیگنال های مغزی برای افراد با ناتوانی چهار اندام
()
کنترل مایوالکتریک برای پروتز اندام فوقانی
(2023-05-22 00:00:00)
ساخت نمونه آزمایشگاهی تجهیزات الکترومایوگرافی به منظور کنترل مایوالکتریک پروتز اندام فوقانی
(2023-09-28 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مستند کلاسی مبحث یازدهم درس مدلسازی شناختی   (31 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث هشتم درس مدلسازی شناختی   (23 بار دانلود)
دادگان تمرین سری چهارم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (31 بار دانلود)
تمرین سری چهارم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (35 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث هشتم درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (35 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث هفتم درس مدلسازی شناختی   (42 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث ششم درس مدلسازی شناختی   (35 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث پنجم درس مدلسازی شناختی   (43 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث چهارم درس مدلسازی شناختی   (33 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث سوم درس مدلسازی شناختی   (53 بار دانلود)
فایل الگوی پایان‌نامه، گزارش سمینار و گزارش علمی   (40 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث دوم درس مدلسازی شناختی   (52 بار دانلود)
مستند کلاسی مبحث اول درس مدلسازی شناختی   (48 بار دانلود)
مستند کلاسی معرفی درس مدلسازی شناختی   (55 بار دانلود)
سری دوم تمرین‌های درس فازی   (130 بار دانلود)
سری اول تمرین‌های درس فازی   (119 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دهم درس فازی   (104 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث نهم درس فازی   (108 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث هشتم درس فازی   (101 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث هفتم درس فازی   (113 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث ششم درس فازی   (110 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث پنجم درس فازی   (192 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث چهارم درس فازی   (121 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث سوم درس فازی   (115 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دوم درس فازی   (139 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث اول درس فازی   (150 بار دانلود)
اسلایدهای معرفی درس سیستم‌های فازی- پاییز 1402   (136 بار دانلود)
اسلایدهای معرفی درس دیجیتال1 - پاییز 1402   (174 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث ششم درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (164 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث چهارم درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (144 بار دانلود)
دادگان تمرین سری سوم درس پردازش سیگنال پزشکی   (165 بار دانلود)
تمرین سری سوم درس پردازش سیگنال پزشکی   (156 بار دانلود)
موعد تحویل سی و یکم اردیبهشت 1402
اسلایدهای مبحث چهارم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (198 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث سوم درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (179 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث سوم پردازش سیگنال‌های پزشکی   (192 بار دانلود)
پروژه پایانی درس دیجیتال 1 (مدار اندازه‌گیری زمان واکنش)   (332 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دوم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (277 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث اول درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (233 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دوم درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (1345 بار دانلود)
دادگان تمرین سری دوم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (179 بار دانلود)
تمرین سری دوم درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (216 بار دانلود)
تمرین سری اول درس پردازش سیگنالهای پزشکی   (188 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث معرفی سیگنال‌های حیاتی   (340 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث اول درس کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی   (256 بار دانلود)
اسلایدهای معرفی درس پردازش سیگنال‌های پزشکی   (277 بار دانلود)
تمرین های مبحث هفتم درس دیجیتال 1   (318 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث ششم درس دیجیتال1   (425 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث پنجم درس دیجیتال1   (838 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث چهارم درس دیجیتال1   (396 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث سوم درس دیجیتال1   (458 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث دوم درس دیجیتال1   (497 بار دانلود)
تمرین‌های مبحث اول درس دیجیتال1   (674 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث هفتم درس دیجیتال1   (654 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث ششم درس دیجیتال1   (643 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث پنجم درس دیجیتال1   (942 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث چهارم درس دیجیتال1   (732 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث سوم درس دیجیتال1   (707 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دوم درس دیجیتال1   (677 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث اول درس دیجیتال1   (943 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث هفتم درس سیگنال   (258 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث ششم درس سیگنال   (198 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث پنجم درس سیگنال   (224 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث چهارم درس سیگنال   (274 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث سوم درس سیگنال   (249 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث دوم درس سیگنال   (411 بار دانلود)
اسلایدهای مبحث اول درس سیگنال   (449 بار دانلود)
سیگنال- مبحث چهارم- بخش اول   (306 بار دانلود)
سیگنال- مبحث سوم- بخش دوم   (278 بار دانلود)
سیگنال- مبحث سوم- بخش اول   (280 بار دانلود)
سیگنال- مبحث دوم- بخش پنجم   (310 بار دانلود)
سیگنال- مبحث دوم- بخش چهارم   (309 بار دانلود)
سیگنال- مبحث دوم- بخش سوم   (274 بار دانلود)
سیگنال- مبحث دوم- بخش دوم   (297 بار دانلود)
سیگنال- مبحث دوم- بخش اول   (294 بار دانلود)
آشوب چهاردهم دی ماه - مبحث پنجم- بخش دوم   (257 بار دانلود)
آشوب سیزدهم دی ماه- مبحث پنجم- بخش اول   (259 بار دانلود)
آشوب هفتم دی: مبحث چهارم   (219 بار دانلود)
آشوب ششم دی- بخش دوم: تتمه مبحث سوم   (280 بار دانلود)
آشوب ششم دی - بخش اول: ادامه مبحث سوم   (245 بار دانلود)
آشوب بیست و نهم آذر : ادامه مبحث سوم   (283 بار دانلود)
آشوب بیست و سوم آذر: ادامه مبحث سوم   (295 بار دانلود)
آشوب بیست و دوم آذر: ادامه مبحث سوم   (253 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش پنجم   (358 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش چهارم   (324 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش سوم   (345 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش دوم   (411 بار دانلود)
سیگنال- مبحث اول- بخش اول   (495 بار دانلود)
SBSL-Stress II dataset description   (399 بار دانلود)
SBSL-Stress-II dataset (part2)   (317 بار دانلود)
SBSL-Stress-II dataset (part1)   (317 بار دانلود)
SBSL-Stress-I dataset   (296 بار دانلود)
SBSL-Stress I dataset description   (382 بار دانلود)
BSP نوزدهم بهمن 1399: معرفی درس   (410 بار دانلود)
آشوب شانزدهم آذر: ادامه مبحث سوم   (384 بار دانلود)
آشوب هشتم آذر: ادامه مبحث سوم   (402 بار دانلود)
آشوب دوم آذر: ابتدای مبحث سوم   (421 بار دانلود)
فازی چهاردهم دی ماه - مبحث دهم   (459 بار دانلود)
فازی چهاردهم دی ماه - تتمه مبحث نهم   (451 بار دانلود)
فازی سیزدهم دی ماه - ادامه مبحث نهم   (425 بار دانلود)
فازی هفتم دی ماه - ابتدای مبحث نهم   (434 بار دانلود)
فازی هفتم دی ماه - تتمه مبحث هشتم   (438 بار دانلود)
فازی ششم دی - ابتدای مبحث هشتم   (455 بار دانلود)
فازی بیست و نهم آذر- مبحث هفتم   (506 بار دانلود)
فازی بیست و سوم آذر- ادامه مبحث ششم   (490 بار دانلود)
فازی بیست و دوم آذر- ابتدای مبحث ششم   (484 بار دانلود)
فازی بیست و دوم آذر- انتهای مبحث پنجم   (483 بار دانلود)
فازی شانزدهم آذر 99: ادامه مبحث پنجم   (494 بار دانلود)
آشوب اول آذر ماه- مبحث دوم   (445 بار دانلود)
آشوب بیست و پنجم آبان ماه - انتهای مبحث اول   (417 بار دانلود)
مبحث سوم: سازمان مغز و نحوه مطالعه آن- کلاس بیست و هفتم آبان   (462 بار دانلود)
فازی دوم آذر ماه: ابتدای مبحث پنجم   (452 بار دانلود)
فازی دوم آذر ماه: ادامه مبحث چهارم   (491 بار دانلود)
فازی یکم آذر: ابتدای مبحث چهارم   (456 بار دانلود)
فازی یکم آذر: ادامه مبحث سوم   (456 بار دانلود)
فازی بیست و پنجم آبان: ابتدای مبحث سوم   (532 بار دانلود)
فازی بیست و چهارم آبان: ادامه مبحث دوم   (566 بار دانلود)
آشوب بیست و چهارم آبان: ادامه مبحث اول   (429 بار دانلود)
آشوب هجدهم آبان: ابتدای مبحث اول   (460 بار دانلود)
فازی هجدهم آبان: ابتدای مبحث دوم   (510 بار دانلود)
فازی هجدهم آبان: مبحث اول   (525 بار دانلود)
فازی هفدهم آبان: معرفی درس   (482 بار دانلود)
آشوب هفدهم آبان: معرفی درس   (494 بار دانلود)
سیگنالهای الکتروانسفالوگرام مربوط به مبحث دوم   (501 بار دانلود)
مبحث دوم: الکتروانسفالوگرام   (490 بار دانلود)
مبحث اول: مفاهیم مولفه های فرکانسی و نمونه برداری   (472 بار دانلود)
معرفی درس   (416 بار دانلود)
فیلم آموزش استفاده از استایل‌ها در مایکروسافت ورد   (557 بار دانلود)
کلاس هفدهم فروردین 99
فیلم آموزش فرمول‌نویسی در مایکروسافت آفیس   (500 بار دانلود)
کلاس بیست و چهارم فروردین 99
فیلم مبحث ملزومات ارائه   (537 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: ملاحظات آماده‌سازی فایل ارائه و نکات و ملزومات ارائه کردن
فیلم مبحث اول: سیستم‌های دیجیتال و اعداد باینری   (1179 بار دانلود)
کلاس دهم اسفند 98: ثبات‌ها و حافظه‌های باینری و منطق باینری
فیلم مبحث دوم: جبر بول و گیت‌های منطقی   (944 بار دانلود)
کلاس هفدهم اسفندماه: معرفی minterm ها و maxterm ها، بازنمایی‌های مختلف تابع منطقی، تبدیل فرم‌های مختلف بازنمایی تابع منطقی، عمل‌ها و گیت‌های منطقی، گسترش ورودی‌های گیت، منطق مثبت و منطق منفی، مدارهای مجتمع
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 2   (843 بار دانلود)
کلاس هفدهم فروردین 99: نقشه پنج متغیره، سیستماتیک کردن انتخاب ترکیب‌ها در نقشه، ساده‌سازی به فرم ضرب حاصل‌جمع‌ها، حالت‌های بی‌اهمیت و پیاده‌سازی با گیت یونیورسال
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 1   (809 بار دانلود)
کلاس شانزدهم فروردین 99: مقدمه‌ای بر حداقل‌سازی و روش نقشه
فیلم مبحث سوم: حداقل سازی سطح گیت 3   (749 بار دانلود)
کلاس بیست و سوم فروردین 99: پیاده‌سازی با NAND و NOR، دیگر پیاده‌سازی‌های دوسطحی، تابع OR انحصاری و زبان توصیف سخت‌افزار Verilog
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 1   (804 بار دانلود)
کلاس بیست و چهارم فروردین 99: مقدمه‌ای بر مدارهای ترکیبی، روش تحلیل و روش طراحی، جمع‌کننده-تفریق‌گر دودویی
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 2   (740 بار دانلود)
کلاس سی‌ام فروردین 99: جمع‌کننده‌ی دهدهی، ضرب‌کننده‌ی دودویی و مقایسه‌گر اندازه
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 3   (741 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: دیکدرها، انکدرها و مالتی‌پلکسرها
فیلم مبحث چهارم: منطق ترکیبی 4   (649 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: دی‌مالتی‌پلکسرها و گیت‌های سه‌حالته
فیلم تصمیم‌گیری در مورد تحویل تمرین‌ها، ارزیابی طی دوره و پروژه   (493 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: تصمیم‌گیری در مورد شیوه تحویل تمرین‌ها، شیوه ارائه تمرین‌ها و ارزیابی طی دوره و پروژه درسی
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت دوم   (792 بار دانلود)
کلاس هفتم اردیبهشت 99: عناصر ذخیره‌ساز و لچ‌ها
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت اول   (758 بار دانلود)
کلاس ششم اردیبهشت 99: مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت سوم   (787 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: فلیپ‌فلاپ‌ها
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت چهارم   (827 بار دانلود)
کلاس بیستم اردیبهشت 99: فلیپ‌فلاپ‌ها، نمودار حالت، جدول حالت، تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار، ماشین حالت محدود
فیلم مبحث پنجم: مدارهای ترتیبی همزمان قسمت پنجم   (797 بار دانلود)
کلاس بیست و یکم اردیبهشت 99: کاهش و تخصیص حالت و طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
فیلم مبحث ششم: ثبات‌ها و شمارنده‌ها- قسمت اول   (814 بار دانلود)
کلاس بیست و هفتم اردیبهشت 99: ثبات و ثبات جابجایی
فیلم مبحث ششم: ثبات‌ها و شمارنده‌ها- قسمت دوم   (731 بار دانلود)
کلاس سوم خرداد 99: شمارنده موج‌گونه، شمارنده همزمان، شمارنده با حالت‌های استفاده نشده، شمارنده حلقوی و شمارنده جانسون
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 1   (611 بار دانلود)
کلاس دهم خرداد ماه 99: مقدمه‌ای بر حافظه‌ها - حافظه RAM
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 2   (658 بار دانلود)
کلاس دهم خرداد 99 (بخش دوم): تشخیص و تصحیح خطا
فیلم مبحث هفتم: حافظه و منطق برنامه‌پذیر 3   (694 بار دانلود)
کلاس یازدهم خرداد 99: حافظه ROM ، منطق برنامه‌پذیر ترکیبی ROM و PLA و PAL ، منطق برنامه‌پذیر ترتیبی CPLD و FPGA
فیلم مبحث دوم- معادله دیفرانسیل چیست؟   (546 بار دانلود)
کلاس سیزدهم اسفندماه 1398
فیلم مبحث سوم- حل عددی معادله دیفرانسیل   (477 بار دانلود)
کلاس بیستم اسفندماه 1398
فیلم مبحث چهارم - محاسبه کردن با حلقه‌ها 1   (538 بار دانلود)
کلاس نوزدهم فروردین 99
فیلم مبحث چهارم- محاسبه کردن با حلقه‌ها 2   (467 بار دانلود)
کلاس نوزدهم فروردین 99
فیلم مبحث پنجم: مدل ادغام و آتش برای نورون   (472 بار دانلود)
کلاس بیست و ششم فروردین 99
فیلم مبحث ششم: میان‌پرده، محاسبه با دستورات if   (490 بار دانلود)
کلاس نهم اردیبهشت 99
فیلم مبحث هشتم: شبیه‌سازی مدل هاجکین و هاکسلی نورون در محیط پایتون و متلب   (473 بار دانلود)
کلاس سی‌ام اردیبهشت
فیلم مبحث هفتم: مدل هاجکین و هاکسلی برای نورون   (464 بار دانلود)
کلاس شانزدهم اردیبهشت 99
فیلم مبحث یازدهم: شبکه‌های عصبی - بخش اول   (437 بار دانلود)
کلاس ششم خرداد 1399
فیلم مبحث یازدهم: شبکه‌های عصبی - بخش دوم   (459 بار دانلود)
کلاس سیزدهم خرداد 1399
فیلم مبحث مقدماتی: ویژگی‌های سیگنال‌های زیست‌پزشکی دینامیک   (508 بار دانلود)
کلاس دوازدهم اسفند 98: سیگنال الکتروکاردیوگرام
فیلم مبحث اول: مقدمه‌ای بر سیگنال‌های بیولوژیکی   (518 بار دانلود)
کلاس نوزدهم اسفندماه 98
فیلم مبحث دوم: منشاء سیگنال‌های بیوالکتریک1   (465 بار دانلود)
کلاس نوزدهم اسفند ماه 98: مقدمه و سلول عصبی
فیلم مبحث دوم: منشاء سیگنال‌های بیوالکتریک2   (488 بار دانلود)
کلاس هیجدهم فروردین 99: سلول عصبی، عضله و هادی‌های حجمی
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 2   (549 بار دانلود)
رابطه‌های نیرو-طول و نیرو-سرعت و انواع انقباض عضلانی
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 3   (510 بار دانلود)
مدل‌های عضله - بخش نخست
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 4   (521 بار دانلود)
مدل‌های عضله- مدل عضله-تاندون زاجاک
فیلم مبحث دوم: عضله اسکلتی 5   (483 بار دانلود)
انقباض ایزوتونیک عضله، دوک عضلانی و اندام تاندون گلژی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 1   (516 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: آناتومی نخاع و رفلکس‌های نخاعی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 2   (575 بار دانلود)
کلاس سی و یکم فروردین 99: انواع رفلکس‌های نخاعی (رفلکس کششی، رفلکس تاندونی، رفلکس خم کننده یا پس کشنده و رفلکس بازکننده متقاطع)
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 4   (465 بار دانلود)
کلاس اول اردیبهشت 99: تاثیر مدارهای نخاعی در هماهنگی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 3   (442 بار دانلود)
کلاس اول اردیبهشت 99 (بخش اول): تطبیق‌پذیری رفلکس‌ها و هماهنگی الگوهای انقباض عضلانی
فیلم مبحث سوم: نخاع و رفلکس‌ها 5   (428 بار دانلود)
کلاس هشتم اردیبهشت 99: تاثیر فرمان‌های حرکتی مرکزی و فرآیندهای شناختی، اهمیت رفلکس‌های حس عمقی در تثبیت حرکت‌ها
فیلم مبحث چهارم: جابجایی و مولد الگوی مرکزی   (487 بار دانلود)
کلاس چهاردهم اردیبهشت 99: مفاهیم جابجایی، توصیف دقیق قدم‌زنی، سوالات اساسی!، شرایط آماده‌سازی مختلف برای آزمون‌ها، محل شکل‌گیری الگوی جابجایی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیستم‌های فازی   (360 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیوالکتریک
آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی   (306 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : بیوالکتریک
سیگنال‌ها و سیستم‌ها   (724 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
amaleki@semnan.ac.ir
(+98)2331532684

فرم تماس